top of page
People - Menu

Dr. C.T. Wu

Dr. Yong Guo

Dr. Wei Hu

Dr. Bo Ren

Dr. Youcai Wu

Dr. Xiaofei Pan

Dr. Dandan Lyu

Dr. Jingxiao Xu

Dr. Haoyan Wei 

Ph.D. Students (Internship)

Mr. Yuxi Xie

(University of California - Berkeley,  Advisor: Prof. Shaofan Li) 2020

Mr. Tung-Huan Su

(National Taiwan University, Advisor: Prof. Chuin-Shan Chen) 2021

Former Interns

Dr. Haoyan Wei

(University of California - San Diego, Advisor: Prof. Jiun-Shyan (JS) Chen) 2019

Dr. Huilin Ye

(University of Connecticut, Advisor: Prof. Ying Li) 2019

Mr. Tianyu Huang

(Northwestern University, Advisor: Prof. Wei Chen) 2019

bottom of page